AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDEKİ TÜRKİYE


Türkiye, son yıllarda Avrupa Birliği´ne giriş sürecinde önemli mesafeler katetti. Ancak hep gözardı edilen bir gerçek var. Bugün sayıları 7 Milyona ulaşan “AVRUPALI TÜRKLER”…
Bugün Türkiye’de yaşayan hemen her ferdin, bir yakını Avrupa ülkelerinden birinde yaşıyor. Bu durum hem ekonomik, hem turizm hem de sosyal ve idari alanda sürekli olarak Türkiye ile AB arasında kesintisiz bir iletişimin oluşmasını sağlıyor. Yani Avrupalı Türkler bir anlamda, Türkiye’nin, Avrupa Birliği´ne girmiş olan boyutunu oluşturuyorlar.

AVRUPADA BİR TÜRK TELEVİZYONU “KANAL AVRUPA”

Birlik içindeki Türkler, göçün ilk yıllarından günümüze kadar geçen yarım asra yakın zaman diliminde, toplumun her kesiminde ve hayatın her alanında kendilerine önemli bir yer edindiler. Bunların en açık örneklerinden birisi de kendi televizyonlarını kurmaları oldu. Avrupalı Türklerin kurduğu Kanal Avrupa Televizyonu, 2005 yılı başında yayin hayatina başladı. Halen Almanya’nın Duisburg kentinden, Alman yayın lisansıyla “Avrupalı Türklere” yayın yapıyor ve bu sayede onların gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ediyor.


NEDEN KANAL AVRUPA?

Kanal Avrupa… Çünkü:
Kanal Avrupa, Avrupalı Türkler tarafindan kurulan ilk televizyon.
Kanal Avrupa, Alman yayın lisansına sahip ve Avrupa´dan yayın yapan ilk Türk televizyonu.
Kanal Avrupa, 24 saat Avrupa Türklerinin kendi gelecegini konusan, onlarla ilgili herşeyi ekrana taşıyan Avrupanin yerel Türk telvizyonu..
Kanal Avrupa, her hafta canlı yayınları, kuşak programları, tartışma ve bilgilendirme programları ile Avrupalı Türkleri ekran başında buluşturduğu bir televizyon. Ayrıca stüdyolarında seyircili olarak gerçekleştirdiği müzik eğlence ve sosyal içerikli yapımlarla, onların ortak duygularda buluşmalarını, sevinçlerini ve hüzünlerini birlikte yaşamalarını sağlıyan bir televizyon.
Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin tüm kesimlerini kucaklayan yayın politikasıyla saygı ve ilgi uyandıran bir televizyon.
Kanal Avrupa, siyasi, dini ve sosyal görüşü ne olursa olsun, Avrupalı Türkler Kanal Avrupa ekranında kendine yer bulabiliyor. Bu sayede Avrupalı Türklerde Kanal Avrupa´nın sağduyulu yayın politikası çerçevesinde birlikte hareket etme olgusunu doğuruyor.
Kanal Avrupa … bir platformdur: Zira, Avrupalı Türkler bu stüdyoda konuşma ve tartışma imkanı buluyor.
Kanal Avrupa … bir köprüdür: Zira hem yaşadığımız ülkelerin siyasi ve idari yapılarıyla, hem de Anavatan Türkiye ile aramızdaki iletişim ve bağlarımızın güçlenmesini sağlıyor. Avrupaya ziyarete gelen Alman siyasi ve yetkililer olmak üzere, Türkiye´den Almanya´ya gelen siyasi ve kanaat önderleri, bu Avrupa ziyaretlerine Kanal Avrupa stüdyolarını da eklemeyi ihmal etmiyorlar.

KANAL AVRUPA’NIN MİSYONU

Kanal Avrupa’nın üstlendiği misyonu üç ana başlıkta toplayabiliriz.

SOSYAL MİSYON KANAL

Kanal Avrupa öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın “almancı“, „gurbetci“, „yabancı“ gibi kavramlarla değil „Avrupalı Türkler“ olarak tarif edilmesini amaçlamaktadır. Avrupa´da uyumlu ve başarılı bir Türk Toplumu´nun oluşmasına , şahsiyetli bir yayın politikası ile katkıda bulunan Kanal Avrupa´nın hedefi netice itibarıyla Avrupa´da özgüven sahibi Avrupalı bir Türk Toplumu´nun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

SİYASAL MİSYON

Avrupalı Türkler, hem oy kullanan bireyler olarak, hem de bizzat siyasetin içinde yer alan konumları itibarıyla yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye´de çok önemli bir yere sahiptirler.
Bunun yanısıra Avrupalı Türkler, Avrupa ülkelerinin siyasi ve idari yapılarında, birlik boyutunda, Uluslararası arenada Avrupa genelinde, Türkiye çapında ve Türkiye – Avrupa ilişkilerinde çok önemli fonksiyonlar üstlenebilecek bir misyon konumundadırlar.

EKONOMİK MİSYON

Ekonomiye yön veren girişimciler olarak Avrupalı Türkler, Avrupa ekonomisinin önemli dinamiklerinden biri konumundadırlar. Bu ekonomik güç, sayıları beş milyonu aşan Avrupalı Türkleri, siyasal alanda da vazgeçilmez bir konuma itmektedir. Kanal Avrupa bu gücü ekranda buluşturan, bir araya getirerek daha da büyüten, sorunlarını masaya yatıran, yeni düzenlemeler, uygulamalar ve gelişmeler hakkında bilgilendiren bir yayın kuruluşu olma özelliğine sahiptir.

SONUÇ OLARAK

7 Milyona ulaşan Avrupalı Türkler, Türkiye ve Avrupa arasinda köprü vazifesi yapmasi her iki toplumun çıkarları icin önemlidir . Bu yüzden Kanal Avrupa da Türkiye ve Avrupa için önemlidir.
Çünkü Kanal Avrupa “Avrupalı Türklerin Televizyonu”dur.
Dolayısıyla Avrupalı Türkler ve Kanal Avrupa, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde mutlaka değerlendirilmesi ve faydalanılması gereken bir güçtür.
Kanal Avrupa bu güçün daha dinamik hale getirilmesi ve faydalı hizmetlere kanalize edilmesi için üzerine düşeni yapmakta ve bu hedefe göre yayınlarını hazırlamaktadır.
Burada esas olan gayemiz şu şekilde özetlenebilir:
Avrupalı Türklerin sahip olduğu gücü herkese gösterip, Almancı, göçmen veya yabancı değil, “Arvupalı Türkler“ olgusunu vurgulamak, başarılı ve kalifiye bir Türk toplumunun oluşmasına katkı sağlamak.
Kendine güvenen bir Avrupalı Türk gençliğini yarınların Avrupa´sına ve Türkiye´sine hazırlamak… Çünkü; Avrupalı Türkler, birlik üyesi Türkiye’nin aynası konumundadır.